Foto

Dugnadsfolk fra PC-Aid til Ukraina
Foto: Knut Yrvin. Lilly Sødal, Malin Bruland, Kjell Arne Rekaa. CC BY-SA 4.0

Prosjektet PC-Aid for Ukraina er ledet av dataforeningen NUUG som i 2024 feirer 40 jubileum. 


NUUG-styret:

Styremedlemmer:

    Peter N M Hansteen (leder)
    Knut Yrvin (nestleder)
    Marius Lund
    Jon Petter Bjerke
    Malin Bruland 

Varamedlemmer

    Johnny A. Solbu (vara 1)
    Øyvind Sørensen (vara 2)
    Eskild Hustvedt (vara 3) 

Sekretariatet

    Thomas Gramstad
    Jon Petter Bjerke 


Nuugs nettside:

https://nuug.no/